Malta’da 3 aydan daha uzun süre kalmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları göçmenlik makamlarına oturum izni talebinde bulunması gerekmektedir. Özel esaslara göre verilen Malta’da oturum izni (ikamet izni) Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Birliği vatandaşları için de geçerlidir.

     Malta’da ikamet izni talebinde bulunan kişilerin fiziki olarak en az 6 ay Malta’da fiziki olarak ikamet etmesi gerekmektedir. Malta’da oturum izni için üçüncü ülkelerden yapılan başvurularda asgari bir mülkiyet değeri aranmamaktadır. Ancak istisnai durum olduğu zaman TME (Taşınmaz Mülkiyet Edinme) izni alınması gerekmektedir.

Malta NOMAD (NRP) Oturum İzni Vizesi Nedir?

      Malta NOMAD (NRP) oturum izni, iş yapısı gereği uzaktan çalışabilen ( Home Office ) kişilerin Malta’da oturum izni almasını sağlayan bir vize türüdür. Bu vize sayesinde bir başka ülkede çalışan üçüncü ülke vatandaşları, Malta’da yaşayarak uzaktan çalışabilmektedir.

      NRP programı kapsamında Malta’da oturum izni vizesine başvuracak kişilerin AB’ye üye ülke vatandaşı olmaması gerekiyor. Bu vize türüne başvuran kişiler aşağıda yazılı şartlardan en az birini karşılaması gerekmektedir.

  • Yabancı işveren tarafından istihdam edildiğini gösteren kanıt niteliğindeki iş sözleşmesi,
  • Malta sınırları dışında kurulmuş iş yeri ya da şirketin sahibi veya hissedarı olmak,
  • Müşterilerinin önemli çoğunluğu yurt dışında bulunan ve bu müşterilerle iş bağlantıları olduğunu yazılı sözleşme ile kanıtlayabilen serbest ya da danışmanlık hizmeti sunan kişiler
  • Yazılanlara ek olarak; başvuran kişilerden adli sicil kaydı ve aylık en az 2700 Euro brüt gelire sahip olduklarına dair bir belge ve Malta’da geçerli tam kapsamlı sağlık sigortası istenmektedir. Başvuran kişiler ayrıca Malta’da konut kiralamalı ya da satın almalıdır.

Malta Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

      Malta’da 5 yıllık oturum sürecini tamamlayan kişiler, vize sürelerinin sonunda Malta vatandaşlığı için başvuruda yapabilir.

      Bu kişilerin mal varlığı, sabıka kaydı, Malta’da geçirdiği süre boyunca oluşturduğu yer ve sağlık durumu gibi kıstaslar incelenir ve detaylı bir araştırmaya tabi tutulur. Malta vatandaşlığı onaylanan kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonuna yatırım yapması istenir ve vatandaşlığa kabul süreci başlamış olur.

Yatırım Yoluyla Malta’da Oturma İzni Almak

      Malta ikamet programında başvurularda 4 ana kriter yer almaktadır. Malta’da süresiz olarak oturma izni alabilmek için bu dört koşulun tümünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • Gayrimenkul satın alınması veya kiralanması : Satın alma durumunda seçilen bölgeye göre en az €300,000 veya €350,000 bedelli olması gerekmektedir. Kiralanma tercih edilirse yine konutun konumuna göre yıllık en az €10,000 veya €12,000 kira tutarının olması istenmektedir
  • Malta hükümetine katkı bedelinin ödemesinin yapılması: Eğer konut satın alınmış ise bu tutar €28,000, kiralanmış ise €58,000’dur
  • Malta hükümetine €40,000’luk başvuru ücretinin yatırılması
  • Malta’da bir hayır kurumuna en az €2,000 tutarında bağış yapılması gerekmektedir.

Eğer dil okulu için Malta’ya ziyaret düşünüyorsanız konsolosluk işlemleri hakkında detaylı bilgiyi bizden alabilirsiniz. English School olarak tüm bu süreçte sizlerin yanınızdayız. > Whatsapp